Schermafbeelding 2019-04-09 om 10.58.48
ArchiZorg
Van Wonen naar Leven
Slimme en Sociale wijken
Previous
Next

Van Wonen naar Leven

ArchiZorg is een denktank en platform die verantwoordelijken en strategen uit de zorg (cure & care), planologie, stadsontwikkeling en gemeenten met elkaar verbindt om samen de slimme en sociale wijk van de toekomst te creëren.

Waarom ArchiZorg?

Het woon- en zorglandschap in Nederland verandert de komende jaren drastisch. Urbanisatie leidt tot sterke groei in de randstad en krimp in de landelijke gemeenten. 

Daarnaast vergrijst Nederland in hoog tempo. Deze demografische veranderingen hebben consequenties voor onze manier van wonen en leven en creëren andere behoeften. Dit betekent dat traditionele woningbouw en woonvormen niet meer voldoen aan de huidige en toekomstige vraag.

Een langere levensverwachting en een hoge mate van vergrijzing zal allereerst leiden tot een sterk toenemende zorgvraag en een personeelstekort in de zorgsector. De toenemende vraag komt niet slechts van patiënten met een enkelvoudige aandoening, maar van patiënten met complexe behoeften. Er is sprake van een sterk groeiende groep kwetsbare mensen, zoals patiënten met verschillende chronische aandoeningen en mensen met behoeften op meerdere leefdomeinen. Deze mensen hebben bredere ondersteuning in de leefomgeving en zorg nodig.

Ondertussen verplaatsen ziekenhuiszorg en langdurige woonzorg zich steeds meer naar de wijk en voeren gemeenten steeds meer zorg- en ondersteunende taken uit. Verzorgingstehuizen verdwijnen en mensen wonen langer thuis.

Zorg en wonen zijn door het financieringsmodel uit elkaar getrokken, maar gelijktijdig ontstaat de roep om wonen en zorg te integreren. Om in de (zorg)behoeften van de samenleving te kunnen voorzien zullen we onze manier van wonen en leven radicaal moeten veranderen. Dit begint bij de ontwikkeling van nieuwe wijkinrichtingen en woonconcepten. 

Onze missie: de slimme en sociale wijk van de toekomst

Om de samenleving bestendig te maken tegen demografische en sociale uitdagingen, nu en in de toekomst, zullen we de zorg op een andere manier moeten organiseren. Van ziekenhuis naar de wijk, van genezing naar preventie. 

Het is onze missie een samenlevingsmodel te ontwikkelen waarin langer en met minder beperkingen leven hand in hand gaan met prettig wonen en kwaliteit van leven. Dit begint bij een andere fysieke én sociale inrichting van onze woningen en wijken, waarbij de wensen en behoeften van bewoners centraal worden gesteld. Dit betekent niet alleen dat goede zorgfaciliteiten binnen bereik van iedereen moeten zijn, maar ook dat het ontwerp van de wijk bijdraagt aan een gezonde levensstijl en een stimulerende leefomgeving. Zowel de sociale als de fysieke architectuur van de wijk zijn bepalend voor de gezondheid en het welzijn van de bewoners.

Architectuur & Zorg

ArchiZorg ontleent haar naam aan de samenvoeging van de woorden zorg en architectuur. Zorg refereert naar de achtergrond van ArchiZorg initiatiefnemer TallKing Results, een adviesbureau in de woon- en gezondheidszorg. Vanuit dit specialisme heeft ArchiZorg een goed inzicht in de veranderingen in de gezondheidszorg en de uitdagingen en nieuwe behoeften die hierdoor ontstaan. Architectuur speelt een belangrijke rol bij de aanpak van deze uitdagingen. De veranderende maatschappij vraagt om een nieuwe inrichting van onze samenleving. Dit begint bij een mensgerichte nieuwe fysieke en sociale inrichting van onze woningen en wijken.

Wie zijn wij?

ArchiZorg komt tot stand door een initiatief van TallKing Results. De denktank is gericht op het oplossen van de toekomstige problemen middels het delen van kennis en de ontwikkeling van nieuwe concepten. Het afgelopen jaar is ArchiZorg uitgegroeid tot een actief platform waar experts bijeen worden gebracht om relevante oplossingen te ontwikkelen. Samen creëren en implementeren we de slimme en sociale wijk van de toekomst.

TallKing Results

TallKing Results is een adviesbureau in de woon- en gezondheidszorg, gespecialiseerd in project, programma en proces management. De organisatie bestaat uit gespecialiseerde professionals die hun collectieve cross-industrie expertise toepassen om de belofte van wereldklasse oplossingen.

Missie: TallKing Results helpt organisaties om zich te ontwikkelen tot sociale ondernemingen, waar economisch succes moeiteloos samenvalt met bedrijfsproces gedreven door liefde, gelijkheid en moraal. Het kan en het moet anders. Samen met andere organisaties, die de moed hebben te veranderen, wil TallKing Results anderen inspireren om menselijke waardigheid de nieuwe standaard te maken, zodat niemand nog zijn ogen kan sluiten voor bestaande misstanden, en andere instituten hun verantwoordelijkheid zullen nemen.

Contactpersonen ArchiZorg: 

Michel Bouquet 
T 06 4780 4787 

Lisa Stevenhagen 
T 06 5887 3941 

Gaasterlandstraat 200

1079 RH  Amsterdam

T 06 4780 4787     

info@tallkingresults.com